Zapraszamy Rodziców na warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców- Rodzeństwo bez Rywalizacji”

Przyczyny napięć między rodzeństwem mają różne podłoże. Konflikty pojawiają się gdy:

  • jedno z dzieci czuje się pozbawione miłości i zainteresowania rodziców (zwłaszcza, gdy mają oni mało czasu dla swych pociech)
  • dzieci doświadczają nierównego traktowania (np. obserwują przywileje posiadane przez młodsze rodzeństwo)
  • gdy dziecko odczuwa zazdrość o uzdolnienia brata czy siostry, ale również o ubrania, zabawki, jedzenie, przestrzeń lub terytorium.

Napięcia między rodzeństwem mają swoje źródło również w osobistych rozczarowaniach (doznanych w przedszkolu, szkole, w kontaktach z nauczycielami lub rówieśnikami), a dzieci  ośmielają się wyładować na rodzeństwie. Przyczyną konfliktów bywa również nuda, ponieważ dzieci potrzebują jeszcze pomocy dorosłych w organizowaniu czasu wolnego. Zazdrość może wynikać z głębokiego pragnienia każdego dziecka, by mieć wyłączną miłość rodziców.

Drodzy Rodzice

Co zatem zrobić, aby zminimalizować rywalizację między dziećmi i nie rozwijać jej? Ale także jak stosować znak STOP-informujący, że nie wolno przekraczać granic? Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka?

Te i inne tematy poruszymy na naszych spotkaniach, na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, raz w tygodniu (środa),
10 spotkań w godzinach popołudniowych 16-18 (do doprecyzowania z grupą).
Ograniczona liczba miejsc.

Pierwsze spotkanie 15 października 2020 r., godz.16:15

Miejsce : Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Ełku, ul. Kajki 8, Ełk.

Prowadzące: Marta Jaroszewska – pedagog (realizator Programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, cz.I, II, III Joanny Sakowskiej);
cenne wsparcie psychologa – Patrycji Karpińskiej

Kontakt telefoniczny: sekretariat PCPP-P w Ełku       87 610 27 47 lub 610 27 57