Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku istnieje od 1973 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów neurologopedów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku jest: integrowanie całości działań wokół nadrzędnego celu, jakim jest pomoc i efektywne wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w procesie jak najwcześniejszego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, wychowawczych edukacyjnych i socjalizacyjnych.

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne!