Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku

DYREKTOR PCPP-P W EŁKU - Bogumiła Gos

- tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta Johansena

WICEDYREKTOR PCPP-P w Ełku - Beata Krakowiak

- psycholog

PSYCHOLODZY

Anna Anszczak

– psycholog

Karolina Danowska

– psycholog

Patrycja Karpińska

– psycholog, terapeuta SAZ

Joanna Kierwiak – Staszek

– psycholog

Ewa Osowska

– psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, specjalista terapii i treningu grupowego

Magdalena Woźniak

– psycholog

PEDAGODZY

Marta Jaroszewska

oligofrenopedagog

Danuta Malej – Frąszczak

– oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Beata Staniszewska

– pedagog, terapeuta pedagogiczny

Anna Śniosek

– pedagog, tutor, trener umiejętności społecznych

Teresa Zysko

– pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki,

NEUROLOGOPEDZI / LOGOPEDZI

Jolanta Gabruś

– neurologopeda

Anna Gołdowska

– neurologopeda

Cyprian Malinowski

– neurologopeda

Marzanna Wojtulewicz

– logopeda

Anna Wysoczarska

– neurologopeda, glottodydaktyk

DORADCY ZAWODOWI

Teresa Garlicka

– doradca zawodowy, pedagog, mediator szkolny

Zofia Ewa Lenczewska 

– doradca zawodowy, pedagog, dogoterapeuta

TERAPEUCI SI/ FIZJOTERAPEUCI

Mirosława Jackiewicz

– pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, terapeuta SI

Karolina Holcman

– pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Joanna Rosiak

– pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

BIBLIOTEKARZE

Halina Mikulska

– pedagog, bibliotekarz

Pracownicy administracji:

Dorota Anna Bania – sekretarz

Kamila Szleszyńska – referent

Ilona Przyborowska – referent

Pracownicy obsługi:

Bożena Ćwikowska 

Dorota Kolendo

Mieczysław Żyliński

Księgowość:

Lilianna Jagłowska