RODZICU PAMIĘTAJ!

Zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje rodzic/opiekun prawny.

Aby skorzystać z pomocy Poradni nie potrzeba do tego skierowania od lekarza.

Rodzic/ prawny opiekun może zgłosić dziecko na diagnozę bez konsultacji z przedszkolem/szkołą bądź na ich wskazanie/sugestię.

Wychowawca, nauczyciel, pedagog, czy psycholog  mogą Państwa poinformować o konieczności wykonania takiego badania. Jeśli otrzymacie Państwo taką informację oznacza to, że osoby pracujące
z dzieckiem dostrzegają występowanie trudności, których diagnozę należy pogłębić.

Wizyty w Poradni są bezpłatne.