Zapraszamy  na szkolenie

„Uczeń o SPE w szkole ogólnodostępnej – profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej; pomoc sprawcy i poszkodowanemu.”

skierowane do nauczycieli szkół podstawowych – stażystów i kontraktowych

Cel główny: zapobieganie przemocy rówieśniczej

Cele szczegółowe:

  • analiza form agresji i przemocy (widziane i niedostrzegane) oraz charakterystycznych cech uczniów poszkodowanych i sprawców przemocy wg Dana Olweusa
  • opracowanie możliwych form pomocy poszkodowanym i sprawcom (rola dorosłych; działania doraźne czy długoterminowe?)
  • przypomnienie istotnych zasad pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne.

Współprowadzenie:

p. Teresa Zysko – pedagog

p. Marta Jaroszewska – pedagog, oligofrenopedagog

Termin szkolenia:  27 października 2020r.  godz. 16. 00 (przewidywany czas – 2h), sala nr 18 (parter)

Miejsce – Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku

Zapisy prosimy składać telefonicznie – 87 610 27 47 ; 87 610 27 57

Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie 10 uczestników