Zapraszamy nauczycieli klas I-III na szkolenie warsztatowo – wykładowe

„Wpływ zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych na specyficzne trudności  w uczeniu się”

Cel główny:

  • Umiejętność rozpoznawania zaburzeń sensorycznych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Cele szczegółowe:

  • rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych u poszczególnych dzieci
  • dobór indywidualnych technik/ ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej wspierających dzieci ze specyficznymi trudnościami
    w uczeniu się

Prowadząca: Jackiewicz Mirosława – pedagog, terapeuta SI, fizjoterapeuta

Współprowadząca: Holcman Karolina – pedagog, terapeuta SI, fizjoterapeuta

Termin: poniedziałek – 19. 10. 2020r.

Godzina: 17.00 (czas trwania ok. 2 h)

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, sala nr 18 (parter budynku) 

Zgłoszenia telefoniczne do Sekretariatu: (87) 610 27 47 – 57

Ilość miejsc ograniczona – maksymalnie  – 10 osób