W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej można odbywać praktyki studenckie.

Warunki:

  • złożenie pisemnego wniosku o odbycie praktyk studenckich, dostarczenie skierowania na praktyki z uczelni
  • wnioski są przyjmowane w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku
    w sekretariacie poradni
  • decyzję o przyjęciu na praktyki podejmuje dyrektor poradni
  • osoby zainteresowane powiadamiane są telefonicznie
  • maksymalna liczba godzin praktyk – 40 godz.
  • nie ma możliwości odbywania praktyk w okresie ferii zimowych oraz letnich.