W związku z koniecznością ograniczenia rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19 zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w PCPP-P w Ełku. 

Wizyty klientów umawiane są na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji.

Na wizytę / poradę klienci powinni stawić się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną. 

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer telefonu: 87 610 27 47 lub 87 610 27 57

Wniosek o udzielenie dziecku  pomocy psychologiczno – pedagogicznej można wrzucić do skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do Poradni.

wniosek do pobrania