Lekturą 12 edycji Narodowego Czytania 2023 była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
W tym roku Halina Mikulska bibliotekarka Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku zaprosiła do współpracy uczniów klasy 5i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Po wspólnym głośnym czytaniu fragmentów utworu, uczniowie wykonali zadania dotyczące literackich środków stylistycznych, budowania zdań oraz tworzenia wypowiedzi językiem pozytywistycznych utworów.
Atmosfera zajęć, zaangażowanie uczniów, sprawiły, że nie była to zwykła lekcja, lecz niezwykłe Narodowe Czytanie.