Poszerzamy grono terapeutów pracujących metodą IE BASIC

Poszerzamy grono terapeutów pracujących metodą IE BASIC

Kolejni diagności z naszego Centrum poszerzyli grono terapeutów pracujących metodą IE BASIC.
Wykorzystując terapię, wzmacniamy ogólny rozwój poznawczy (systematyczną percepcję, zdolność samoregulacji, słownictwo pojęciowe, kompetencje językowe niezbędne do rozwiązywania problemów, planowanie, dekodowanie emocji i relacji społecznych) .
Tę metodę stosujemy już z powodzeniem wśród dzieci objętych terapią na terenie Poradni.
Liczymy na przeniesienie zasad, poznanych przez naszych podopiecznych, na obszary ich życia codziennego.
Mamy nadzieję, że postarają się oni na co dzień korzystać z „reguł mądrego człowieka”.