Certyfikowani diagności ADOS-2 w naszej Poradni

Certyfikowani diagności ADOS-2 w naszej Poradni

Dwóch psychologów z naszej Poradni – Anna Anszczak i Patrycja Karpińska ukończyło szkolenie i jest wpisanych na listę certyfikowanych diagnostów ADOS – 2.

Narzędzie to wykorzystywane jest do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Może też dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Aktualnie jesteśmy jedyną placówką w Ełku, w której stosowany jest ADOS – 2 określany na całym świecie „złotym standardem” diagnozy autyzmu.”