Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
zaprasza Rodziców
na kolejną edycję warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców- Rodzeństwo bez Rywalizacji.”
Cel: pomoc Rodzicom rozmawiać z dziećmi; wzmocnienie relacji oraz kompetencji wychowawczych.
Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in.
  • uczuć

  • radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka

  • włączania dzieci do współpracy

  • wyznaczania granic

  • co zamiast kar?

  • chwalenia

  • rywalizacji między dziećmi.

Zajęcia skierowane są do Rodziców dzieci wieku młodszego, prowadzone w formie warsztatowej, raz w tygodniu (czwartek),  10 spotkań w godzinach popołudniowych 16:00 – 18:00 (do doprecyzowania z grupą).                              

Ograniczona liczba miejsc.

Pierwsze spotkanie 07 października 2021r., godz.16.15.

Prowadząca:  Marta Jaroszewska (realizator Programu Szkoły dla  Rodziców i Wychowawców, cz.I, II, III Joanny Sakowskiej)

Kontakt telefoniczny: sekretariat PCPP-P w Ełku 87 610 27 47 lub 87 610 27 57