Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku zaprasza rodziców uczniów klas I-III na szkolenia warsztatowo - wykładowe
1. „Trudne zachowania dziecka – jak sobie z nimi radzić?”

cel główny: wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzica

cele szczegółowe: przybliżenie wiedzy na temat trudnych zachowań, emocji dziecka- kiedy się pojawiają, jak je przerwać; co wzmacnia zachowania niepożądane, jak uzyskać zmianę zachowania dziecka?

2. „ Ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się –symptomy zaburzeń funkcji słuchowo-wzrokowych; pomoc dziecku na terenie domu”

cel główny:  poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz udzielania pomocy na terenie domu

cele szczegółowe: rozpoznawanie zakłóceń rozwoju analizatora wzrokowo-słuchowego dziecka; dobór indywidualnych technik, metod, ćwiczeń do usprawniania w/w obszarów.

Terminy:

21. 01. 2021r. ; godzina 16 – 18.00; sala nr. 18 parter
28. 01. 2021r. ; godzina 16 – 18.00, sala nr. 18 parter

Osoba prowadząca:

Marta Jaroszewska, pedagog, realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, J.Sakowskiej

Miejsce : Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

 

Zapisy prosimy składać telefonicznie do sekretariatu: 87 610 27 47

Ilość miejsc ograniczona do 4 uczestników – uwzględnienie reżimu sanitarnego COVID-19.