Wyszkoleni neurologopedzi – wczesna interwencja logopedyczna

Wyszkoleni neurologopedzi – wczesna interwencja logopedyczna

Neurologopedzi z naszej Poradni: Anna Gołdowska i Anna Wysoczarska ukończyły szkolenia z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej:

  1. Niemowlak u logopedy, cześć I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem

  2. Niemowlak u logopedy II Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne

  3. Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście

  4. Ocena taktu ustno-twarzowego.

Zdobyta podczas szkoleń wiedza umożliwi naszym specjalistom dokonywanie rzetelnej diagnozy neurologopedycznej małego dziecka. Serdecznie zapraszamy rodziców niemowląt na bezpłatne konsultacje.