Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku
ul. Kajki 8;   19-300 Ełk
tel. 87 610 27 47, 87 610 27 57;   fax 87 610 27 47
e – mail: pcpp.pelk@gmail.com;  www.ppp.elk.edu.pl

Ważne ogłoszenie !

               Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2023/2024 o składanie od 01 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.          

Niezłożenie Wniosku w w/w okresie będzie skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47, 87 610 27 57.

 

Ełk, dnia 25.01.2024 r.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku

Bogumiła Gos