31 marca 2022r. zakończyłyśmy cykliczne spotkania IV edycji Szkoły dla Rodziców – rodzeństwo bez rywalizacji, które miały charakter wykładowo-warsztatowy.  Realizacja programu niekiedy była modyfikowana na bieżąco, z uwagi na pojawiające się konkretne potrzeby.
Współpracy i wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich sprzyjała wymiana doświadczeń, „dobrych praktyk”, atmosfera bezpieczeństwa i życzliwości, a także poczucie humoru.
Serdecznie dziękuję uczestniczkom spotkań  🙂
Marta Jaroszewska, realizator Programu Joanny Sakowskiej- Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Polecamy Rodzicom poradniki z serii „Jak mówić…”A.Faber,E. Mazlish, J.Faber, J.King