Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Absolwenci klas VIII szkół podstawowych mają możliwość wyboru:

4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MATURA

5-LETNIE TECHNIKUM

MATURA + KWALIFIKACJE ZAWODOWE

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024/2025
KRYTERIA REKRUTACJI

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 pkt.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów

Punkty uzyskane z egzaminu

Ocena z przedmiotu x liczba punktów

j. polski

celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

matematyka

język obcy

geografia

Maksymalnie 72 punkty

Kryteria – egzamin

Wyniki egzaminu w %

Punkty

wynik z języka polskiego

(max)  100%

x  0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

(max)  100%

x  0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

(max)  100%

x  0,30 = 30 pkt

Maksymalnie 100 punktów

+   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.

+   Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych

+   Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/2025 - skrócony przewodnik

Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z naszej pomocy !

Powodzenia 

doradcy zawodowi – PCPP-P w Ełku